دسته‌بندی انواع خدمات و تعرفه آن

نصب و خدمات
دوربین مداربسته

در اینجا می‌توانید تعرفه مربوط به انواع خدمات مرتبط با دوربین مداربسته را ببینید

نصب دزدگیر

در اینجا می‌توانید تعرفه مربوط به انواع خدمات مرتبط با  نصب دزدگیر را ببینید

خدمات شبکه

در اینجا می‌توانید تعرفه مربوط به انواع خدمات مرتبط با شبکه را ببینید