تعرفه نصب و راه‌اندازی و خدمات دوربین مداربسته

خدمات نصب دوربین مداربستهتعرفه
نصب فیزیکی دوربین مداربسته از هر نوع تا ارتفاع 3 متریهر عدد 200.000 تومان
افزایش ارتفاع از 3 متر به بالا جهت نصب دوربین مداربستههر متر اضافه 60.000 تومان
نصب کاور و پایه به همراه دوربین تا ارتفاع 3 مترهر عدد 300.000 تومان
نصب باکس کنار دوربین جهت مرتب کردن کابل هاهر عدد 45.000 تومان
نصب دوربین اسپیددام آنالوگ تا ارتفاع 3 مترهر عدد 450.000 تومان
نصب دوربین اسپیددام آی پی تا ارتفاع 3 مترهر عدد 650.000 تومان
افزایش ارتفاع از 3 متر به بالا جهت نصب دوربین اسپیددامهر متر اضافه 100.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه 4 کانال DVR آنالوگ(بدون آرایش کابل) شامل: (نصب هارد، اتصال ورودی دوربین ها، تنظیمات دستگاه جهت ضبط و انتقال تصویر در صورت اتصال به شبکه)هر دستگاه 350.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه 8 کانال DVR آنالوگ(بدون آرایش کابل) شامل: (نصب هارد، اتصال ورودی دوربین ها، تنظیمات دستگاه جهت ضبط و انتقال تصویر در صورت اتصال به شبکه)هر دستگاه 550.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه 16 کانال DVR آنالوگ(بدون آرایش کابل) شامل: (نصب هارد، اتصال ورودی دوربین ها، تنظیمات دستگاه جهت ضبط و انتقال تصویر در صورت اتصال به شبکه)هر دستگاه 650.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه 32 کانال DVR آنالوگ(بدون آرایش کابل) شامل: (نصب هارد، اتصال ورودی دوربین ها، تنظیمات دستگاه جهت ضبط و انتقال تصویر در صورت اتصال به شبکه)هر دستگاه 850.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه 4 کانال تحت شبکه NVR شامل: )نصب هارد، تنظیمات مرکزی جهت راه اندازی دوربین ها، تنظیمات دستگاه جهت ضبط تصاویر و انتقال تصویر در صورت اتصال به شبکه)هر دستگاه 400.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه 8 کانال تحت شبکه NVR شامل:(نصب هارد، تنظیمات مرکزی جهت راه اندازی دوربین ها، تنظیمات دستگاه جهت ضبط تصاویر و انتقال تصویر در صورت اتصال به شبکه)هر دستگاه 600.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه 16 کانال تحت شبکه NVR شامل: (نصب هارد، تنظیمات مرکزی جهت راه اندازی دوربین ها، تنظیمات دستگاه جهت ضبط تصاویر و انتقال تصویر در صورت اتصال به شبکه)هر دستگاه 700.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه 32 کانال تحت شبکه NVR شامل: (نصب هارد، تنظیمات مرکزی جهت راه اندازی دوربین ها، تنظیمات دستگاه جهت ضبط تصاویر و انتقال تصویر در صورت اتصال به شبکه)هر دستگاه 900.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه 64 کانال تحت شبکه NVR شامل: (نصب هارد، تنظیمات مرکزی جهت راه اندازی دوربین ها، تنظیمات دستگاه جهت ضبط تصاویر و انتقال تصویر در صورت اتصال به شبکه) هر دستگاه 1.200.000 تومان
نصب سوئیچ شبکه هر پورت unmanaged stwitch30.000 تومان
نصب و راه اندازی میکروفن دوربین مداربسته200.000 تومان
راه اندازی صدای میکروفن بر روی تلویزیون150.000 تومان
نصب رک هر یونیت تا ارتفاع 3 متری100.000 تومان
هزینه نصب هر یونیت بالاتر از 3 مترهر متر 30.000 تومان
اجرت کابل کشی از هر نوع کابل تا ارتفاع 3 متریهر متر 12.000 تومان
مازاد اجرت کابل کشی بالای 3 متر به ازاء هر متر افزایش ارتفاعهر متر 3.000 تومان
اجرت پس کشی و جمع آوری کابل از هر نوع هر متر 6.000 تومان
اجرت کابل کشی سیم بکسلهر متر 15.000 تومان
اجرت داکت کشی سایز 4 تا ارتفاع 3 مترهر متر 15.000 تومان
اجرت داکت کشی سایز 5،6 تا ارتفاع 3 مترهر متر 17.000 تومان
اجرت مازاد ارتفاع داکت کشی بالای 3 متر به ازاءهر متر افزایش ارتفاعهر متر 3.000 تومان
اجرت لوله کشی تا سایز 25 و ارتفاع 3 مترهر متر 15.000 تومان
اجرت لوله کشی بالاتر از سایز 25 تا سایز 6 و ارتفاع 3 مترهر متر 17.000 تومان
اجرت لوله کشی بالاتر از سایز 6 و تا ارتفاع 3 مترهر متر 19.000 تومان
اجرت مازاد ارتفاع لوله کشی بالای 3 متر به ازاء هر متر افزایش ارتفاعهر متر 3.000 تومان
آرایش کابل پشت دستگاه DVR و شماره گذاری هر کابل 10.000 تومان
نصب LCD بر روی دیوارهر عدد 250.000 تومان
نصب دستگاه UPS زیر 1KW باطری خارجیهر عدد 300.000 تومان
نصب دستگاه UPS بالای 1KW باطری خارجیهر عدد 400.000 تومان
نصب باطری داخلی UPS هر دستگاه 200.000 تومان
اتصالات BNCهر کدام 15.000 تومان
نصب تغذیه مرکزیهر کدام 150.000 تومان
راه اندازی انتقال تصویر بر روی شبکه داخلی هر دستگاه 70.000 تومان
راه اندازی انتقال تصویر بر روی گوشی یا کامپیوترهر دستگاه 150.000 تومان
تنظیم کردن مودم جهت انتقال تصویر با آی پی استاتیک هر عدد 300.000 تومان
زدن سوکت شبکههر عدد 15.000 تومان
پشتیبانی گرفتن از تصویر بر روی فلش یا هارد اکسترنالهر کانال 150.000 تومان
ریست کردن رمز دستگاه در صورت فراموشیاز 250.000 تومان براساس نوع دستگاه
نصب لوله گالوانیزه تا ارتفاع 3 مترهر متر 25.000 تومان
نصب لوله گالوانیزه از ارتفاع 3 متر به بالا هر متر ارتفاعهر متر 3.000 تومان
نصب جعبه تقسیم فلزی تا ارتفاع 3 مترهر متر 100.000 تومان
تعویض هر دوربین مداربسته آنالوگ خراب تا ارتفاع 3 مترهر عدد 250.000 تومان
اجرت جابه جایی دوربین مداربسته آنالوگ تا ارتفاع 3 مترهر عدد 250.000 تومان
اجرت جابه جایی دوربین مداربسته آنالوگ از 3 متر به بالا هر متر ارتفاع بیشترهر متر 50.000 تومان
تعویض هر دوربین مداربسته تحت شبکه خراب تا ارتفاع 3 مترهر عدد 350.000 تومان
اجرت جابجائی هر دوربین تحت شبکه تا ارتفاع 3 مترهر عدد 350.000 تومان
تعویض آداپتور خراب دوربین تا ارتفاع 3 مترهر عدد 150.000 تومان
تعویض آداپتور خراب دوربین از 3 متر به بالا (هر متر ارتفاع بیشتر)هر عدد 50.000 تومان
تعویض هارد دستگاه DVRهر هارد 100.000 تومان
جوشکاری دستک دوربین مداربستههر دستک 300.000 تومان
نصب سینی تا ارتفاع 3 مترهر متر 60.000 تومان
نصب پریز شبکههر عدد 70.000 تومان
نصب پچ پنل شبکه 24 پورت UTPهر عدد 400.000 تومان