تعرفه نصب و راه‌اندازی و خدمات دوربین مداربسته

خدمات نصب دزدگیرتعرفه
نصب و راه اندازی دستگاه مرکزی دزدگیر + راه اندازی سنسورها + نصب باطری+ راه اندازی خط موبایل + نصب نرم افزار بر روی گوشی + آموزش هر دستگاه 650.000 تومان
نصب و راه اندازی دستگاه دزدگیر مرکزی پارادوکس 6 راه اندازی سنسورها + نصب باطری+ راه اندازی خط موبایل + نصب نرم افزار بر روی گوشی + آموزش هر دستگاه 850.000 تومان
نصب چشمی دزدگیر تا ارتفاع 3 متریهر عدد 180.000 تومان
اجرت نصب چشمی ارتفاع بالاتر از 3 متر، به ازاء هر متر افزایش ارتفاعهر متر 50.000 تومان
نصب بلندگوی دزدگیر به همراه جعبه کاور تا ارتفاع 3 متریهر عدد 200.000 تومان