تعرفه نصب و راه‌اندازی و خدمات دوربین مداربسته

خدمات شبکهقیمت به تومان
نصب ترانکینگ فلزی تا سایز 12 سانتی متر (شامل Bonding ترانکهر متر 52.000
نصب ترانکینگ غیرفلزی تا سایز 12 سانتی مترهر متر 35.600
کانال گذاری پلاستیکی (داکت ) بدون گوشه و زاویه تا سایز 3سانتی متر (با پیچ و رولپلاک برای حداقل 100 متر کمتر از آن توافقی)متر طول15.000
کانال گذاری پلاستیکی (داکت ) بدون گوشه و زاویه از سایز 3/5 سانتی متر با بالا (با پیچ و رولپلاک برای حداقل 100 متر کمتر از آن توافقی)متر طول 18.500
نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی تا سایز 28 میلیمتر PG21)) در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید متر طول17.000
فیبر نوری تا core12هر متر 25.000
فیبر نوری تا core24هر متر 35.000
نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 28 تا 47 میلیمتر PG36 )) شامل Bonding ترانکمتر طول 22.000
نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 47 تا 60 میلیمتر ( PG48)متر طول 30.000
نصب لوله PVC تا سایز 28 میلیمتر ( PG21)متر طول 15.000
نصب لوله PVC از سایز 28 تا 47 میلیمتر ( PG36)متر طول 17.000
نصب لوله PVC از سایز 47 تا 60 میلیمتر ( PG48 )متر طول 21.000
نصب لوله PVC از سایز 60 میلیمتر ( PG48 ) به بالامتر طول 25.000
نصب لوله پلی اتیلن تا 28 میلیمتر ( PG21)متر طول 17.000
نصب لوله پلی اتیلن از سایز 28 تا 47 میلیمتر ( PG36)متر طول 21.000
نصب لوله پلی اتیلن از سایز 47 تا 60 میلیمتر ( PG48)متر طول 28.000
نصب لوله پلی اتیلن از سایز 60 میلیمتر ( PG48) به بالامتر طول 37.000
نصب سینی تا عرض 10 سانتمتر طول 25.000
نصب سینی از عرض 10 تا 20 سانت متر طول 30.000
نصب سینی از عرض 20 تا 30 سانتمتر طول 35.000
نصب سینی از عرض 30 تا 40 سانتمتر طول 45.000
نصب سینی از عرض 40 به بالامتر 52.000
نصب ساپورت (پیچ برای سینی دهبه دیوار)هر عدد 14.000
نصب جعبه تقسیم پلاستیکی10 *10هر عدد 35.000
نصب جعبه فلزی 15*15هر عدد 45.000
کابل کشی شبکه (معادل سه حلقه 1000 فوتی)هر متر 15.000
کابل کشی شبکه (معادل سه حلقه 1000 فوتی)هر متر 16.000
نصب RJ-45 نری (پلاگ Cat.6A یا STP Cat.6 یا) Cat7 هر عدد 15.000
نصب RJ-45 مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جك) Cat.6A یا STP Cat.6 یا Cat7هر عدد 50.000
نصب و پانچ پچ پنل دارای 24 پورت Cat6 UTP – بصورتLoadedهر عدد 750.000
نصب فیزیکی پچ پنل در رک- بصورت Unloadedهر عدد 70.000
نصب بلنك پنل U1 و U2 و U3عدد30.000
نصب نگهدارنده کابلعدد76.800
نصب لایت پنلعدد76.800
نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا U3عدد130.000
نصب/ افزایش فنعدد250.000
وصل سیم ارت به بدنهعدد35.000
نصب نگهدارنده کابلعدد50.000
نصب سینی ثابت به چهار ریلعدد150.000
نصب سینی ثابت به شش ریل (تا عمق 60 سانتی متر)عدد200.000
نصب سینی متحرک (تا عمق 60 سانتی متر)عدد200.000
نصب فیزیکی سرور Rack Mount متعار و تجهیزات مشابه دارای ریل و UPS-Rackmountعدد750.000
نصب سویچ بدون وجود رک (بر روی دیوار ....)عدد120.000
کابل کشی برق 2.5*3 (حداقل کابل کشی 1000 متر)هر متر 15.000
نصب پریز برق روکار یا توکارهر عدد 85.000
نصب فیوز رو کارتکی کنار سیستم و پریزهر عدد 25.000
نصب جعبه فیوزهر عدد 250.000
نصب تابلو برق کوچك دیواری روکار یا توکار) تا سایز15 * 20) بدون حفاری و گچ کاری (توکار)هر عدد 250.000
نصب UPS تا قدرت 5KV (بدون باطری ها وآماده نصب در محل)هر دستگاه 650.000
نصب آنتن و رادیو بالای دکل یك لینك کاملهر لینک 850.000